זהורית

לא ידוע Manual City Car Petrol

זהורית

השם זהורית מגיע מהמילה זוהר ומשמעותו:1. אריג משי מלאכותי,2. מין דג ארסי,3. במשנה מוזכר:לשון של זהורית"-זהו אריג שהיה צבוע בצבע השני והיה מלבין ביום כיפור במידה ועוונות עם ישראל היו מתכפרים ומהווה סמל לטוהר.

babies

צור קשר הוסף למועדפים הדפס את פרטי השם שתף את השם עם חברים
פרטי שם הילד
שם עבור בן או בת בנות
מתחיל באות הכל ז
שם באנגלית Ze'orit
סגנון השם שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות
דמויות מפורסמות עם השם זהורית שורק
השם במקורות יהודיים נוספים

דף מא,ב משנה קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו בא לו אצל פרו שניה וסומך שתי ידיו עליו ומתודה וכך היה אומר אנא השם ...( בבלי- מסכת יומא פרק ד)

מקור יהודי נוסף

תני ארבעים שנה עד שלא חרב בית המקדש היה נר מערבי כבה ולשון של זהורית מאדים וגורל של שם עולה בשמאל והיו נועלין דלתות ההיכל מבערב ומשכימין ומוצאין אותן פתוחין אמר לו רבן ...(ירושלמי-מסכת יומא פרק ו')

מספר הברות בשם 3
סגנון שם נוסף שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות
סגנון שם נוסף שמתאים שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות
שמות דומים ומילים נרדפות     
Status New Car
Type City Car
Price
Year
Miles
Exterior
Interior
Drive Left
Transmission Manual
Petrol Petrol

אין עדיין מידע נוסף לשם זה
babies