תורן

לא ידוע Manual City Car Petrol

תורן

פירוש השם תורן הוא העמוד הגבוה והבולט שבספינות וכן העמוד עליו מניפים את דגלי המדינות ומבטא עוצמה,נוכחות ויצוגיות .

babies

צור קשר הוסף למועדפים הדפס את פרטי השם שתף את השם עם חברים
פרטי שם הילד
שם עבור בן או בת בנים
מתחיל באות ת
שם באנגלית Turan
סגנון השם שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות שמות מיוחדים
השם במקורות יהודיים נוספים

דף טו, ב פרק ה הלכה א משנה: המוכר א את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת ההוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצפוין ולא את האנתיקי בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן (סדר נזיקין, מסכת בבא בתרא)

מקור יהודי נוסף

דף קכב, ב גמרא: אדעתא דרובא מדלקי שמואל איקלע לבי אבין תורן אתא ההוא נכרי אדליק שרגא אהדרינהו שמואל לאפיה כיון דחזא דאייתי שטר וקא קרי אמר אדעתא דנפשיה הוא דאדליק אהדרינהו איהו לאפיה גבי שרגא (סדר מועד, מסכת שבת)

מספר הברות בשם 2
סגנון שם נוסף שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות שמות מיוחדים
סגנון שם נוסף שמתאים שמות ישראליים שמות מהתנ"ך והמקורות שמות מיוחדים
שמות דומים ומילים נרדפות    
Status New Car
Type City Car
Price
Year
Miles
Exterior
Interior
Drive Left
Transmission Manual
Petrol Petrol

אין עדיין מידע נוסף לשם זה
babies